Osnovan Hrišćansko demokratski pokret

05. oktobra 2017. godine održana je osnivačka skupština HRIŠĆANSKO DEMOKRATSKOG POKRETA (HDP). Na skupštini su usvojeni Statut i Program i izabrano je rukovodstvo nove političke organizacije. Za predsednika pokreta izabran je Miloš Vulić, zamenica predsednika biće Milica Kostić, sekretar pokreta Miloš Đokić, dok će predsednik Upravnog odbora biti Nikola Popović.

Danke Angela

Njena era bila je era odgovornosti. I njeno povlačenje sa funkcije samo je potpis toga da je odgovornost za nju najveća vrlina. Da ništa drugo od Angele Merkel ne naučimo, a da se gledajući je naučimo samo toj vrlini, naučili smo mnogo. Zato: Danke Angela!

Hrišćanska demokratija – više od komporomisa

Politčki prostor prosečnom glasaču koji je zainteresovan za politički život u jednom društvu duži period izgleda prenatrpano i haotično. Previše partija i pokreta, a premalo ideja koje su realno ostvarive i prilagođene svakodnevnom životu. Pronaći sredinu i odrediti pravu meru raznolikih ideja je postalo jako teško ljudima koji žele da se bave politikom i koji razumeju da ukoliko to ne učine, svakako će se ona baviti njima na dnevnom nivou.