Autorski tekst sekretara HDP Miloša Đokića

Politčki prostor prosečnom glasaču koji je zainteresovan za politički život u jednom društvu duži period izgleda prenatrpano i haotično. Previše partija i pokreta, a premalo ideja koje su realno ostvarive i prilagođene svakodnevnom životu. Pronaći sredinu i odrediti pravu meru raznolikih ideja je postalo jako teško ljudima koji žele da se bave politikom i koji razumeju da ukoliko to ne učine, svakako će se ona baviti njima na dnevnom nivou. Kako napraviti kompromis između već viđenih ideologija koje nam nekada izgledaju potrošeno i onih realnih koje nam nude odgovore na svakodnevne potrebe društva? Ja sam odgovor pronašao u hrišćanskoj demokratiji.

U periodu rađanja ideje osnivanja Pokreta među samim osnivačima je postojala dilema, koji je adekvatan način političkog angažovanja. Nesporno je da nam je zvezda vodilja bila Hrišćansko demokratska unija koja deluje na političkoj sceni u Nemačkoj, ali postavilo se ključno pitanje tih dana, a to je kako hrišćansku demokratiju približiti građanima Republike Srbije, a onda i logična dilema svakog ponaosob, šta je to što i sam pronalazim u hrišćanskoj demokratiji?

Odgovore na ova pitanja lično sam pronašao u vrednostima koje simbolizuje hrišćanska demokratija, kao što su: sloboda, pravda, supsidijarnost, participacija građana, porodične vrednosti, ljudska prava, funkcionalno obrazovanje, socijalno – tržišna privreda i odgovornost pojedinca prema sebi i društvu u celini. Ovo su samo neke od vrednosti koje nam govore da je moguće biti drugačiji a živeti u zajednici, koje nam postavljaju čvrste osnove za preuzimanje odgovornosti u suživotu jedne raznolike zajednice.

Republika Srbija predstavlja jedno složeno društvo koje čine građani različite nacionalnosti, veroispovesti, kulture, različitog jezika i životnih navika. Zato je hrišćanska demokratija na ovom prostoru potrebnija nego bilo koja druga ideološka opcija, to je jedan od osnovnih razloga zašto je upravo ona postala temelj Evrope u kojoj danas živimo. Možemo li takav model suživota preslikati na našu državu. Ja verujem da je to moguće, u suprotnom bih se čvrsto držao nečega što je “društveno prihvatljivo” a to je dobro oprobana demagoška krilatica “igranja na razlikama”. Dobro je da smo različiti, ali je isto tako dobro da razlike koje postoje među nama ne zloupotrebljavamo, već da nam one budu osnovni razlog poštovanja drugačijeg od sebe. Zato je hrišćanska demokratija više od kompromisa, ona predstavlja način života i čini branu konfrontaciji sa drugačijim od sebe.

Odgovornost prema sebi i drugima je osnova funkcionisanja svakog uspešnog društva. Verujem da je svest građana u Republici Srbiji dovoljno sazrela da shvate ove vrednosti i zbog toga hrišćansku demokratiju vidim kao realnost političkog delovanja u našoj državi.

Categories: Uncategorized

0 Komentara

Ostavite komentar

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *