Vizija i ciljevi

Dva osnovna principa na kojima počiva "Hrišćansko demokratski pokret" su: Otvoreni dijalog i Supsidijarnost.

SOCIJALNO-TRŽIŠNA PRIVREDA

Blagostanje i sigurna budućnost za sve

SRBIJA, REGION, EVROPA, SVET

Saradnja, otvorenost i odgovornost

OBRAZOVANJE I KULTURA

Nove šanse i perspektive

LJUDSKA PRAVA

Jedinstvo u različitosti

DEMOKRATIJA I DRŽAVA

Aktivno civilno društvo i jaka država

PORODICA I DRUŠTVO

Sloboda izbora i mogućnost šansi

Od studentskih dana okupljeni oko pitanja kako povezati vrednosno konzervativnu, hrišćansko socijalnu i liberalnu stranu našeg društva, posebno nadahnuti idejama i radom velikih demohrišćanskih mislilaca poput Konrada Adenauera, De Gasperija i Šumana, koji su uspeli da obnove evropsko jedinstvo, ali i jedinstvo svojih država, razvijali smo posebno interesovanje za hrišćansku demokratiju. Zalažući se za univerzalne vrednosti, poput ljudskih prava, mi hrišćanske demokrate posebno izdvajamo, kao temeljne vrednosti: slobodu, solidarnost i pravdu. One su merilo i orijantacija našeg političkog delovanja.

Nastanak Pokreta

Knjige, predavanja i razgovori, a povrh svega istrajnost u razumevanju ove velike ideje sa jedne strane, kao i potreba da se našem društvu ponudi jedna ovakva ideja, doveli su do toga da se naša velika posvećenost pretvori u društveno politički angažman. Tako je oktobra 2017. i zvanično nastao Hrišćansko demokratski pokret (HDP).

Naš tim

U nastavku sed možete upoznati sa članovima Pokreta i njihovim biografijama.

Miloš Vulić

Predsednik pokreta

Miloš Vulić se obrazovao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kao i na Teološkom i Filosofskom fakultetu Pontifiknog Univerziteta Gregoriana u Rimu. Stručnu diplomatsku praksu Ministarstva spoljnih poslova, obavljao je pri Ambasadi Republike Srbije pri Svetoj Stolici (Vatikan). Bavi se savremenim političkim teorijama, evropskim integracijama, ekumenskom i političkom teologijom.

Milica Kostić

Zamenica predsednika pokreta

Milica Kostić se obrazovala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Tokom i nakon studija sticala je praktična iskustva u radio i televizijskoj redakciji, kao i u učešću na brojnim političko-obrazovnim programima, konferencijama i seminarima u Srbiji i Nemačkoj, među kojima se izdvajaju dve konferencije u Nemačkoj na temu integracije, demokratije i društvenog i političkog angažovanja građana, zatim jednogodišnje učešće u okviru programa za mlade Evropske komisije u oblasti političkog obrazovanja.

Miloš Đokić

Sekretar

Miloš Đokić se obrazovao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a zatim i na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Kao diplomirani politikolog i pravnik upisuje master studije politikologije, modul Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike na FPN. Učestvovao je nabrojnim seminarima i konferencijama posvećenim ljudskim pravima. Obavljao je posao stažiste u Narodnoj skupštini republike Srbije – Odeljenje za spoljne poslove. Govori engleski jezik. Posebnu pažnju posvećuje muzici.

Nikola Popović

Predsednik upravnog odbora

Nikola Popović se obrazovao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završio osnove i master akademske studije. Tokom studija bio je član stručnih grupa iz Krivičnog, Građanskog i Kompanijskog prava, učestvovao u pisanju stručnih radova od kojih je rad "Hipoteka-realno sredstvo obezbedjenja potraživanja" bio proglašen za najbolji rad u stručnoj grupi iz Građanskog prava. Takođe, pohadjao je kurs International criminal law, koji je organizovao OEBS u saradnji sa Pravnim fakultetom, bio učesnik mnogih radionica i bio polaznik kursa engleskog jezika, specijalizovanog za pravnu terminologiju.

Najnovije vesti

Osnovan Hrišćansko demokratski pokret

05. oktobra 2017. godine održana je osnivačka skupština HRIŠĆANSKO DEMOKRATSKOG POKRETA (HDP). Na skupštini su usvojeni Statut i Program i izabrano je rukovodstvo nove političke organizacije. Za predsednika pokreta izabran je Miloš Vulić, zamenica predsednika biće Milica Kostić, sekretar pokreta Miloš Đokić, dok će predsednik Upravnog odbora biti Nikola Popović.

Stop nasilju nad ženama!

Povodom Svetskog dana borbe protiv nasilja nad ženama, HDP podseća da je u ovoj godini 28 žena ubijeno. Ova činjanica govori o tome da je svest u našem društvu o ovom ogromnom problemu jako niska.

Ko će biti naslednik Angele Merkel na čelu CDU?

Nakon što je krajem oktobra savezna kancelarka Nemačke, Angela Merkel, objavila da vođstvo svoje partije, Hrišćansko-demokratske unije, želi da napusti nakon 18 godina, njena odluka se razumela kao početak kraja ere Merkelove.

Intervju sa Vladimirom Marjanovićem

Povodom stranačkih izbora u Hrišćansko-demokratskoj uniji, razgovarali smo sa našim stručnim saradnikom, predsednikom Centra za hrišćansko-demokratske studije Vladimirom Marjanovićem.

Danke Angela

Njena era bila je era odgovornosti. I njeno povlačenje sa funkcije samo je potpis toga da je odgovornost za nju najveća vrlina. Da ništa drugo od Angele Merkel ne naučimo, a da se gledajući je naučimo samo toj vrlini, naučili smo mnogo. Zato: Danke Angela!

Kontakt

Ukoliko želite da stupite u kontakt sa nama, možete to učiniti preko sledeće forme.

Kontakt forma